اعلانات حریم خصوصی

حریم شخصی شما برای ما بسیار مهم است. در این سیاستنامه حریم شخصی، اطلاعاتی که از طریق مسکن کالا از شما گردآوری می‌کنیم، نحوه ذخیره و استفاده آنها را توضیح خواهیم داد.

 

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی داده‌هایی هستند که می‌توانند برای تشخیص یک فرد مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر تنها اطلاعاتی با این ویژگی، که از طریق مسکن کالا جمع‌آوری می‌شود، شامل اطلاعاتی است که در بخش ثبت نام وارد می کنید.

نشانی ایمیل و شماره موبایل کاربران به هیچ عنوان در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دیگر قرار نخواهد گرفت و از طریق ما تنها اطلاعات مربوط به مسکن کالا و خدمات آن به مشتریان ارسال خواهد شد.

 

جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات غیرشخصی

ما هیچ گونه اطلاعاتی را طریق سایت یا نرم افزارهای مسکن کالا جمع آوری نمی‌کنیم.